TRANS(re)LATION (2015)

TRANS(RE)LATION af Camilla Howalt

I Trans(re)lation undersøger jeg det meningsdannende mellem sted og affekt. Udgangspunktet for denne undersøgelse er baseret på den franske filosof og psykoanalytiker Julia Kristeva’s begreb, det semiotiske. For Kristeva er det semiotiske et følelsesmæssigt felt, bundet til instinkterne, der bor i de sprækker og prosodier(rytmen , stress og intonation af tale) af sproget snarere end i de faktiske betydninger af ord.

Over en periode på nogle år, har jeg gentagne gange, besøgt Arboretet i Almindingen på Bormholm, og taget turen rundt om den største af søerne. Et arboret er en form for vildtvoksende park der besidder ”en mangfoldighed af træer, buske, græsplæner, et udbygget stinet og en del små søer”, og som i det mindste delvist ”eksisterer for videnskabelig undersøgelse. Arboretet i Almindingen blev anlagt i 1932 af den dendrologisk (læren om træer) interesserede skovfoged, A.F. Valdemar Seier.”

Stinettet omkring den store af søerne har haft speciel interesse, da netop dette sted har fungeret som et område, hvorfra jeg har kunnet (karto-)grafere mine indre tilstande, i den ydre geografi. Det har jeg gjort ved at udvælge tre (udsigts-)punkter rundt om søen, hvor grunden er klippe. Hver sten har fået dets koordinat aflæst og derefter plottet ind. Hvert koordinat udgør altså både forudsætningen for et billede (eller et kort) og, om billederne lagdes ovenpå hinanden, en trekant. Den geometriske bevægelse fra prik, til streg, til kurve og til sidst cirkel, fra det to-dimensionelle til det tre-dimensionelle, er dermed potentialiseret.

Digteren og forfatteren, Peter Poulsen, har til min store glæde indvilliget i at skriveet digt til denne installation. Digtet tager udgangspunkt i hans møde med klipperne i arboretet, der både tilfældigt som følelsernes geografi, synliggøres hist og her, også ligger som en form for cirkulært fundament, under søen. Ved at erkende, anderkende?, stenenes egen natur, finder stenene deres eget sprog. Og sådan har det været til evig tid.

Der fremlægges Braille-alfabeter til de besøgende der skulle ønske at trans(re)latere digtet.